OPMEER - Het gemeentehuis van Opmeer is vanmiddag enige tijd ontruimd geweest vanwege een brand op het dak. Die brand was ontstaan in een van de zonnepanelen die daar eerder waren geplaatst.

Op het moment van de brand was het gemeentehuis nog open en waren er nog enkele tientallen ambtenaren en andere personeelsleden aanwezig. Zij werden door bedrijfshulpverleners (bhv'ers) naar buiten geleid, waar ze zagen hoe brandweerlieden de brand op het dak blusten.

Omdat de brandweer er snel bij was, is de schade beperkt gebleven tot één zonnepaneel. Wel riep de brand onder het geëvacueerde personeel de vraag op hoe zonnepanelen spontaan in brand kunnen vliegen.

Dat gebeurde onlangs ook in een nieuwbouwwijk Heiloo, waar veel meer vierkante meters zonnepaneel in vlammen opgingen. Bovendien vatten ook de daken van diverse rijtjeswoningen vlam, waardoor de brandweer genoodzaakt was de brand van binnenuit te bestrijden.