NOORD-HOLLAND - Het percentage jongvolwassenen in Noord-Holland dat ooit alcohol heeft gedronken is gedaald. Waar in 2017 nog 87% van de jongeren weleens alcohol gedronken had, daalde dat in 2019 naar 85%. Het percentage jongeren dat afgelopen maand alcohol dronk daalde van 83% naar 81%.

Met name de 16- en 17-jarigen dronken minder vaak alcohol. Ook het percentage ouders dat het alcoholgebruik van hun 16- of 17- jarige zoon of dochter goedkeurt daalde in de afgelopen twee jaar van 61% naar 57%. Het percentage minderjarigen dat alcohol kreeg van zijn of haar ouders daalde: in 2017 kreeg de helft van alcoholgebruikers onder de 18 nog alcohol van zijn of haar ouders; in 2019 is dat gedaald tot 42%.