OPMEER - De gemeenteraad van gemeente Opmeer heeft op 10 november 2022 de programmabegroting 2023 inclusief de meerjarenraming 2024 – 2026 vastgesteld. De begroting is opgesteld door het college van burgemeesters en wethouders en is de eerste van de nieuwe collegeperiode.


Nieuw: begroting online in te zien

De programmabegroting bestaat uit veel verschillende thema's, informatie en financiële onderbouwingen. Om dit eenvoudiger te kunnen lezen, is het vanaf deze editie mogelijk om de begroting volledig online te bekijken. Per programma leest u wat de betrokkenheid is van de verbonden partijen, wat de doelen zijn, wat ervoor gedaan wordt en wat de kosten zijn. Eenvoudig en overzichtelijk. Via deze pagina is het mogelijk de programmabegroting in te zien.

Vragen

Heeft u vragen over de programmabegroting? Dan kunt u een e-mail sturen naar gemeente@opmeer.nl of bellen naar: 0226 - 363 333.