OPMEER - Woensdag 4 september 2019 spraken de nieuwe gedeputeerde Bereikbaarheid, Adnan Tekin, en wethouder Bram Beemster van de gemeente Opmeer met elkaar.

Naast kennismaken kwam ook de herinrichting van de A.C. de Graafweg (N241) aan bod. Dat de weg veiliger moet worden, daarover zijn beide heren het eens. Over de manier waarop en hoe belangen als bescherming leefbaarheid en behoud van beeldkwaliteit daarbij kunnen worden betrokken zijn nog verschillen van inzicht.

“Graag willen we er samen met de gemeente Opmeer uitkomen”, aldus gedeputeerde Tekin. Wethouder Beemster: "Het was een constructief gesprek". Beide bestuurders hebben hun ambtenaren gevraagd om samen te onderzoeken hoe de verschillen van inzicht ten aanzien van bomenkap en geluidsoverlast, dit in relatie tot veiligheid en doorstroming te overbruggen zijn.