OPMEER - Informateur Michel Rog adviseert in zijn eindverslag de formatiegesprekken op te starten tussen het CDA, de VVD en PvdA/GroenLinks. Volgens Rog heeft deze combinatie van partijen een goede kans van slagen.


Bereidheid om verschillen te overbruggen

Rog: “Tijdens de gevoerde gesprekken werd duidelijk dat het CDA, de VVD en PvdA/GroenLinks bereid zijn inhoudelijke verschillen te overbruggen en duidelijke procesafspraken te maken. Ook hebben de drie partijen aangegeven een wethouder te kunnen leveren, waardoor een programmatisch akkoord ook bestuurlijk door alle coalitiepartijen wordt gedragen.”

Breed draagvlak

Daarnaast adviseert Rog de formerende partijen om de andere raadsfracties te betrekken bij de totstandkoming van een akkoord, zodat het akkoord op breed draagvlak in de raad kan rekenen.