SPANBROEK - Een ontwikkelaar wil op de locatie Waterkant 54 in Spanbroek een bouwplan realiseren. Hij heeft hiervoor op 6 juli 2020 een aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend. Het gaat om de locatie van de voormalige horecagelegenheid Amazone.


Bouwplan Waterkant 54 past in het bestemmingsplan

Ieder bouwplan moet voldoen aan de regels die staan in het bestemmingsplan. Het gaat dan om regels die te maken hebben met bouw- en gebruiksmogelijkheden van bepaalde gronden. In het bestemmingsplan legt de gemeente vast wat er met de ruimte in de gemeente mag gebeuren. Bijvoorbeeld waar woningen of bedrijven mogen komen en welke afmetingen die mogen hebben. Als een bouwplan voldoet aan de regels uit het bestemmingsplan, dan moet de gemeente een vergunning verlenen. Dit plan voldoet aan de regels van het bestemmingsplan Centrum Opmeer Spanbroek en het college van Burgemeester en Wethouders heeft hiervoor op 9 oktober 2020 een omgevingsvergunning voor de activiteit “Bouwen” verleend.

Meerdere vergunningen nodig
De gemeente heeft de omgevingsvergunning voor de activiteit “Bouwen” afgegeven. Dit is één van de vergunningen die noodzakelijk is om het pand te mogen exploiteren. Er dient ook nog een omgevingsvergunning voor de activiteit “Brandveilig Gebruik” te worden afgegeven. Daarnaast zal er nog op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Opmeer een exploitatievergunning afgegeven moeten worden, alvorens het gebouw in gebruik kan worden genomen. Deze vergunningen zijn nog niet aangevraagd en worden apart van elkaar ingediend.

Ruimte voor groen en parkeren
Een van de voorwaarden voor het verlenen van de vergunning is dat er geparkeerd moet worden op het eigen terrein. Op het terrein is voldoende ruimte om dat te doen. Ook komt er op het terrein ruimte voor bomen en planten, zodat het terrein een groen aangezicht geeft.

Bezwaar
De omgevingsvergunning is op 9 oktober 2020 verleend. Conform de Algemene wet bestuursrecht kan er tot 6 weken na de verlening van de vergunning bezwaar worden aangetekend bij het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer. De omgevingsvergunning kunt u digitaal opvragen door een e-mail te sturen naar gemeente@opmeer.nl