SPANBROEK - Het ontwerp bestemmingsplan voor de nieuwbouw van Kindcentrum in Opmeer-Spanbroek is definitief. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders vorige week besloten. In dit Kindcentrum krijgen de basisscholen ’t Ruimteschip, St. Bonifatiusschool en OBS De Akker een plek samen met de kinderopvang, het muziekonderwijs, een gymzaal, een bibliotheek en Jeugdgezondheidsdiensten.

Het Kindcentrum wordt gebouwd op de grond tussen de Wuiver, de Veldstralaan, de Dokter van Balen Blankenstraat en de Schoolstraat.

Ontwerpbestemmingsplan inzien

Het ontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 6 oktober 2022 tot en met woensdag 16 november 2022 op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Klaproos 1 te Opmeer. Het ontwerpbestemmingsplan is elektronisch raadpleegbaar op Ruimtelijke Plannen via plannummer: NL.IMRO.0432.BPKCspanbroek-ON01.

Zienswijze indienen

Inwoners kunnen tot en met woensdag 16 november 2022 een schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Daarna heeft de gemeenteraad twaalf weken de tijd om het ontwerp definitief vast te stellen. De bouwplannen en planning voor het nieuwe Kindcentrum worden verder uitgewerkt na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad.