OPMEER - De gebiedsvisie Centrum Opmeer-Spanbroek is in concept klaar. Veel inwoners, ondernemers en organisaties hebben in de afgelopen maanden meegedacht, meegepraat en meegewerkt aan deze visie voor het centrum. U bent welkom op maandag 20 februari in het gemeentehuis van Opmeer waar we de resultaten graag met u delen. De presentatie start om 19.30 uur en eindigt rond 20.30 uur. U bent vanaf 19.15 uur van harte welkom.


Waarom een gebiedsvisie voor het centrum van Opmeer-Spanbroek?

Van het centrum Opmeer-Spanbroek willen we een aantrekkelijk dorpscentrum maken voor iedereen. Ook wil de gemeente bekijken hoe de verkeersveiligheid in dit gebied verbeterd kan worden. Kortom, hoe zorgen we ervoor dat we prettig kunnen blijven wonen, werken, winkelen en leven in het dorpshart van Opmeer-Spanbroek? De gebiedsvisie Centrum Opmeer-Spanbroek schetst daarvoor de kaders en biedt een vergezicht op de toekomst.

Hoe nu verder?

In de zomer 2023 wordt de concept gebiedsvisie vastgesteld door de gemeenteraad. Ook wordt dan het bestemmingsplan, beeldkwaliteits- en een inrichtingsplan voor het gebied opgesteld. Na vaststelling van deze documenten vormt de gebiedsvisie een toetsingskader voor de lange termijn voor wat betreft de ontwikkeling van het dorpscentrum van Opmeer-Spanbroek. Het is vervolgens aan zowel de ontwikkelaars, de ondernemers als de gemeente om de handschoen op te pakken en samen aan de slag te gaan.

Meld u aan

Wilt u aanwezig zijn bij de informatiebijeenkomst? U bent van harte welkom. Stuur dan een e-mail naar communicatie@opmeer.nl. Meer weten? Kijk op https://www.opmeer.nl/gebiedsvisie-centrumplan-opmeer-spanbroek of bel op 0226 – 363 333.