OPMEER - Thuis in Opmeer! Dat is de naam van de Toekomstvisie 2030. Gisteren vond ‘de Dag van de toekomst’ plaats, een bijeenkomst voor genodigden waarin werd teruggekeken naar de toekomstvisie die tot stand is gekomen door een intensieve samenwerking met bewoners, ondernemers, verenigingen en dorpsraden uit Opmeer.


Van buiten naar binnen werken

“De Toekomstvisie helpt focus aan te brengen, zodat we als kleine gemeente prioriteren, onze krachten inzetten en dat wat we doen, héél goed doen. Samen met jullie, onze samenleving! Van buiten naar binnen werken”, vertelde burgemeester Gerard van den Hengel gisteren. Aan de hand van de Toekomstvisie stippelen we de koers van Opmeer tot 2030 uit. De visie brengt in kaart waar we als gemeente voor staan en waar we voor gaan.

Sociaal, actief met een toekomstbestendige agrisector

De avond bracht vertegenwoordigers samen uit onder andere de dorpsraden, LTO, cultuur en onderwijs. Samen met het college en verschillende ambtenaren is in groepen Thuis in Opmeer 2030 samengevat in één zin. De zin Thuis in Opmeer: Een ondernemende gemeente, sociaal, actief, energieneutraal, met een toekomstbestendige agrisector, met voldoende huizen voor jong en oud, met onderwijs en sociale voorzieningen kwam als beste uit de bus! De Toekomstvisie bestaat uit vijf opgaven. Per opgave is in ieder geval één prioriteit uit de gemeentelijke acties gekozen.

Samen optrekken voor de realisatie

Burgemeester en wethouders benadrukken de gezamenlijke aanpak voor de uitwerking van de ambities. “Om op koers te blijven richting 2030 hebben we iedereen nodig. Ieder met zijn eigen rol, maar met gezamenlijke ambities.”