SPANBROEK - Bij de passantenhaven van Opmeer/Spanbroek wordt zaterdag 5 maart om 15.00 uur een boom geplant. Dit gebeurt in het bijzijn van burgemeester Gerard van den Hengel en jeugdburgemeesters Jenna Beemsterboer en Luna van Putten.


Bij de passantenhaven van Opmeer/Spanbroek wordt zaterdag 5 maart om 15.00 uur een boom geplant. Niet allen is dit de symbolische start van het project 'Samen op pad', maar de boom vormt ook de blijvende herinnering aan degenen die ons in deze Coronatijd zijn ontvallen en waaraan we geen gepaste aandacht hebben kunnen geven. Dit gebeurt in het bijzijn van burgemeester Gerard van den Hengel en jeugdburgemeesters Jenna Beemsterboer en Luna van Putten zijn hierbij aanwezig.

De bijeenkomst begint om 15.00 uur. Vanaf 14.30 uur bent u van harte welkom in het haventje. Na afloop is er tijd om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

De brandweer van Opmeer zorgt tijdens het planten voor een ereboog van water. Dit alles wordt omlijst met muziek en zang. Inwoners die niet aanwezig kunnen zijn, kunnen alles via een livestream volgen. Komend najaar wordt in iedere kern van de gemeente Opmeer een boom geplant als blijvende plaats van samenkomst en blijvende herinnering aan een bijzondere periode, de Coronaperiode.

Samen op Pad

‘Samen op Pad’ is ontstaan na een oproep van wijlen burgemeester Nijpels waarin hij de inwoners van Opmeer heeft gevraagd om stil te staan bij de impact die de Coronaperiode in onze samenleving heeft gehad en na te denken hoe wij samen het leven kunnen vieren en in de toekomst zo optimaal kunnen samenleven.

Festival

Naar aanleiding van deze oproep is een groep enthousiaste inwoners uit alle acht kernen van de gemeente met elkaar in gesprek gegaan. Onder het motto: ‘Samen op pad: Opmeer herinnert, verbindt & kijkt vooruit’ kwamen daar tal van plannen uit. In het Pinksterweekend (4 en 5 juni) wordt een festival georganiseerd waarin al die uiteenlopende activiteiten voor alle inwoners van Opmeer samenkomen.

In de aanloop naar het festival maken Tim de Haan en Leo van Gelderen de ’Samen op Pad Podcast’ waarin zij u op de hoogte houden van het laatste nieuws over wat er op stapel staat. Informatie over het festival vindt ook dan ook op de website, facebookpagina van de gemeente en de gemeentepagina in De Kogge.