OPMEER - De gemeenteraad van Opmeer heeft op 22 juni de gebiedsvisie voor het centrum van Opmeer-Spanbroek unaniem vastgesteld. De raad sprak zijn waardering uit voor het document en de wijze waarop deze visie tot stand is gekomen. In het centrum is ruimte voor groen, water, woningbouw en horeca.


Waarom een gebiedsvisie?

Wethouder Herman ter Veen: “Het centrum van de gemeente Opmeer is dé centrale ontmoetingsplek voor de inwoners uit de dorpen en de regio. Hoewel het centrum van oudsher een sterke positie heeft, staat het toekomstperspectief onder druk. Het winkelbezoek loopt terug ten gunste van internet. Vergrijzing is ook een aandachtspunt: van de consument én van de ondernemer. Zonder een structurele aanpak ligt een toename van leegstand op de loer. Met de gebiedsvisie voor het centrum van Opmeer-Spanbroek wordt een perspectief geboden om het centrum klaar te maken voor de toekomst.”

Auto te gast in het centrum, fietsers beter beschermd

Wethouder Vincent Buis: “In het centrum krijgen voetgangers meer ruimte en zijn fietsers beter beschermd. De centrumfunctie wordt versterkt door voor meer beleving te zorgen en cultuurhistorische kwaliteiten terug te laten keren. Winkels, horeca, ontmoetingsplekken en evenementen krijgen voldoende ruimte en zorgen zodoende voor een levendig centrum.”

Terrein Koenis: woningbouw en nieuwe supermarkt

De locatie waar nu nog de veevoederfabriek Koenis is gevestigd, komt vrij voor nieuwe ontwikkelingen. Met de visie kan o.a. het terrein van de veevoederfabriek Koenis her ontwikkeld worden tot woningbouw, supermarkt en detailhandel.

Herenweg/Burgemeester De Leeuwplein: woningbouw en horeca

Het winkelgedeelte wordt meer verplaatst richting het Wuiver waardoor een compacter centrum ontstaat. Daarmee komt er plaats aan het Burgemeester De Leeuwplein voor horeca en wordt het pleintje heringericht als verblijfsruimte.

Waterloop De Wijzend terug in het straatbeeld

Waterloop De Wijzend, die grotendeels ondergronds stroomt, komt idealiter terug in het straatbeeld, als beeldbepalend element en als opvang en afvoer van water door de toenemende regenval. De aanleg van deze waterloop kan goed worden gecombineerd met de aanpassing van het straatbeeld en het aanleggen van meer groen, alles om de opwarming en hittestress in dit gebied tegen te gaan. Het centrum wordt omgevormd van een gebied met veel verharding naar een gebied met veel groen.

Hoe nu verder?

Voor deze gebiedsvisie wordt een bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Naar verwachting kunnen beide plannen nog dit jaar worden vastgesteld.

Meer weten?

De vastgestelde gebiedsvisie kunt u hieronder downloaden. Heeft u vragen? Neem dan contact op met ons, telefoon 0226 - 363 333 of stuur een e-mail naar gemeente@opmeer.nl.