OPMEER - Elke week krijgen in Nederland zo’n 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Als er binnen zes minuten wordt gestart met reanimatie en er een AED wordt ingezet, heeft het slachtoffer de grootste overlevingskans. Wanneer elke seconde telt, is snelle hulp van levensbelang. Daarom is er in Nederland het reanimatie-oproepsysteem HartslagNu.

Ook Opmeer is aangesloten
De gemeente Opmeer is ook bij aangesloten bij HartslagNu. Wanneer iemand 112 belt met het vermoeden van een hartstilstand, dan roept het systeem automatisch burgerhulpverleners op in de buurt van het slachtoffer. Zij krijgen de opdracht om te gaan reanimeren of de dichtstbijzijnde AED op te halen. Zij verlenen de eerste acute hulp totdat het ambulancepersoneel het overneemt. In Opmeer is een goeddekkend netwerk van AED’s aanwezig en is er een grote groep vrijwilligers actief die in actie komt bij een melding.

Meer weten?
Het oproepsysteem voor reanimatie HartslagNu kan levens redden. Lees meer op http://www.hartslagnu.nl