OPMEER - Het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) en jeugdzorg pakt voor de gemeente Opmeer positief uit. Jongeren en ouders in de gemeente Opmeer die gebruik maken van jeugdzorg zijn hier tevreden over. 67% van de jongeren voelt zich beter door de hulp die ze krijgen. Van de ouders is dit zelfs 70%. Van de WMO cliënten vindt 82% dat ze door de zorg die ze ontvangen een betere kwaliteit van leven hebben. Op vrijwel alle fronten scoort Opmeer ruim voldoende en er is een stijgende lijn te zien vergeleken met voorgaande jaren.


Mooie resultaten, maar het kan altijd beter. De gemeente gaat met de resultaten het huidige beleid verder aanscherpen.De resultaten van het onderzoek kunt u lezen in de onderstaande documenten.