AARTSWOUD - Op zaterdag 25 januari herdenken we in de gemeente Opmeer dat het vijfenzeventig jaar geleden is dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Over heel de wereld wordt daarbij stilgestaan. Op initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei herdenkt de gemeente Opmeer, samen met nog 170 Nederlandse gemeenten, de verschrikkingen van de Holocaust met een tijdelijk lichtmonument Levenslicht. De bijeenkomst begint om 19.00 uur in de kerk De Stompe Toren in Aartswoud. U bent van harte welkom.Joodse onderduikers in Aartswoud

Dit monument wordt op zaterdag 25 januari buiten bij de kerk De Stompe Toren in Aartswoud aangelicht door burgemeester Nijpels. De jeugdburgemeesters Bram de Haan en Liese Revers dragen daar een gedicht voor. Voorafgaand aan deze ceremonie wordt om 19.00 uur een bijeenkomst gehouden in de kerk De Stompe Toren.

Leo van Gelderen, als kind van Joodse ouders, vertelt over de impact die de oorlog na 75 jaar nog altijd heeft en staat hij stil bij de betekenis van de Holocaustherdenking. Tim de Haan vertelt het tragische verhaal van burgemeester Hoogenboom die onderdak bood aan Joodse onderduikers. Zij zijn verraden en gedeporteerd naar de kampen. Daarna zal Fia Wijdenes–Schrijver haar ingrijpende verhaal met ons delen. Als Joods kind zat zij ondergedoken bij de familie Koomen in De Kolk van Aartswoud. Haar ouders zijn na de oorlog niet teruggekeerd en Fia heeft haar jeugd in Aartswoud doorgebracht.

Lichtgevende stenen als inspiratie
Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinti-cultuur zijn stenen belangrijk. Met in totaal 104.000 lichtgevende stenen - gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland - staat het kunstwerk symbool voor de impact van de Holocaust. Om de paar seconden zie je de stenen oplichten en weer uitdoven, als een ademhaling in licht. Daarmee symboliseren ze het leven dat nu gemist wordt. Het monument komt het beste tot zijn recht in het donker en is daarom dagelijks in de avonduren te bezoeken.