HOOGWOUD - De gemeente Opmeer wil 50-60 woningen bouwen op het hondenuitlaatveld nabij het sport- en recreatieterrein De Weijver in Hoogwoud. De gemeente wil hiervoor gebruikmaken van de crisis- en herstelwet zodat op korte termijn gestart kan worden met de voorbereidingen. Het is de bedoeling dat de woningen in 2024 worden opgeleverd. Voor het hondenuitlaatveld wordt een alternatieve locatie gezocht.


Verkorten wachttijden voor huurwoning

Voor veel mensen in Opmeer die een huurwoning nodig hebben, is het moeilijk om een goed huis te vinden en een bestaan op te bouwen. Door een tekort aan huurwoningen zijn ook in de gemeente Opmeer de wachttijden lang. Wethouder Herman ter Veen: “Door gebruik te maken van de crisis- en herstelwet en te kiezen voor prefabwoningen, kunnen woningen snel beschikbaar komen. Daarmee kan de gemeente het tekort aan huurwoningen terugdringen en de wachttijden voor een sociale huurwoning verkleinen.”

Voor wie zijn de huurwoningen bestemd?

Naast de grote vraag om een huurwoning, is soms snel woonruimte nodig door persoonlijke omstandigheden of omdat een jongere uit onze gemeente het hoog tijd vindt om uit huis te gaan. De huurwoningen zijn bestemd voor starters uit Opmeer en een mix van aandachtsgroepen, waaronder inwoners uit Opmeer die met spoed een woning nodig hebben, maar ook statushouders en arbeidsmigranten.

Planning

In februari heeft het college van burgemeester en wethouders het besluit genomen om de mogelijkheden te bekijken voor snelle woningbouw met de crisis- en herstelwet. Tevens zijn de woonbehoeften van aandachtsgroepen en de beoogde locaties in beeld gebracht. Vervolgens is de financiële haalbaarheid onderzocht. Het hondenuitlaatveld op De Weijver bleek de meeste mogelijkheden te bieden voor een plan voor een permanente woonwijk van ca 50-60 kwalitatief hoogwaardige woningen. De ambitie is om de woonwijk in 2024 gereed te hebben.

In gesprek met omwonenden

Voor de realisatie van het plan is participatie belangrijk. In februari zijn de omwonenden over dit plan geïnformeerd en in september worden de betrokkenen uitgenodigd om mee te denken hoe het plan eruit moet komen te zien en hoe het plan het beste ingepast kan worden in de omgeving. Ook worden oplossingen bedacht voor de huidige gebruikers van het terrein zoals hondenuitlaters en de Landbouwtentoonstelling.