OPMEER - De gemeente Opmeer, stichting SKO Westfriesland, stichting Allure en kinderopvang Berend Botje ondertekenden een bouwheerovereenkomst. Deze overeenkomst is een belangrijke stap in het proces van ontwerpen en bouwen van de Kindcentra in Opmeer-Spanbroek en Hoogwoud. Naar verwachting is het Kindcentrum Hoogwoud in de zomer van 2024 klaar en in Opmeer-Spanbroek in 2025.


Bouwheerovereenkomst
Met de ondertekening van de bouwheerovereenkomst wordt het bouwheerschap officieel overgedragen aan de schoolbesturen en Berend Botje. Wethouder Robert Tesselaar: “Ik ben blij met deze belangrijke stap. We beschikken straks over twee kindcentra die voldoen aan de hoogste eisen, en waarmee we een klimaat kunnen creëren waarin kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.” De heer Wijker (SKOWF) vult aan: “In Hoogwoud komt een gebouw voor nu en de toekomst voor en met elkaar. En in Opmeer een gebouw als kloppend en uitdagend maatschappelijk hart.”

Over de nieuwbouw van de kindcentra
In het Kindcentrum in Hoogwoud krijgen de basisscholen De Adelaar en De Wulfram een plek, samen met kinderopvang en muziekeducatie. In het Kindcentrum in de kern Opmeer-Spanbroek worden drie basisscholen gevestigd: de Bonifatiusschool, De Akker en ’t Ruimteschip, samen met kinderopvang, muziekeducatie het consultatiebureau en de bibliotheek. Mevrouw Meskers (Allure): "De kindcentra worden straks het bruisende middelpunt van de gemeente." Mevrouw Alberts-Starke (Berend Botje) vertelt dat er op beide locaties wordt gewerkt aan een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 0-12 jaar: “Een prachtige stap voor alle kinderen!”