OPMEER - De provincie is bereid de snelheid op de A.C. de Graafweg (N241) door Opmeer te verlagen van 80 naar 60 kilometer per uur. Hierdoor hoeven er minder bomen te worden gekapt en is er meer ruimte om bomen te herplanten.


De snelheidsverlaging geldt voor het deel van de N241 door Opmeer vanaf het verkeerslicht bij de nieuwbouwwijk Heerenweide tot en met het verkeerslicht bij De Pade. Er hoeven dan minder bomen te worden gekapt en er kunnen meer bomen langs dit deel van de vernieuwde weg teruggeplant worden. Bomen die dicht op de weg staan vormen een risico voor de verkeersveiligheid. Hoe harder je mag rijden, hoe groter het risico en des te meer afstand er vereist is tussen weg en boom.

De gemeente Opmeer heeft mede vanwege het verdwijnen van bomen beroep aangetekend tegen het provinciale inpassingsplan. Wethouder Bram Beemster en waarnemend gedeputeerde Bereikbaarheid Zita Pels hadden op 13 februari 2020 een positief gesprek. De wethouder neemt de uitkomsten van dat gesprek mee naar het college van burgemeester en wethouders van Opmeer. De voorgenomen snelheidsverlaging gaat op z’n vroegst pas in als de weg is heringericht.