OPMEER - Voordat u reageert op een woning, moet u de vereiste documenten aanleveren Als woningzoekende kunt u vanaf 1 februari 2021 alleen op een woning reageren wanneer alle vereiste documenten zijn geüpload op uw persoonlijke account op www.woonmatchwestfriesland.nl. De vereiste documenten zijn:

- een inkomensverklaring of definitieve aangifte van de Belastingdienst. Zonder een van deze documenten kunnen wij uw inkomen niet controleren en komt u dus niet in aanmerking voor een woning. Zorg er daarom voor dat u op tijd beschikt over de juiste papieren. Een inkomens verklaring kunt u downloaden via www.belastingdienst.nl of bel de Belastingtelefoon op 0800 – 0543.
- een verhuurdersverklaring. Een verhuurdersverklaring vindt u in uw account op www.woonmatchwestfriesland.nl
- een uittreksel GBA met informatie over het woonverleden
- het formulier samenstelling huishouden. Dit formulier vindt u in uw account op www.woonmatchwestfriesland.nl.

Betere dienstverlening
Na de sluiting van de reactietermijn controleren we of de aangeleverde documenten juist zijn. Op die manier kunnen wij het beste bepalen of u ook in aanmerking komt voor de woning en uitgenodigd wordt voor een bezichtiging. Daarnaast breiden we onze dienstverlening uit! Vanaf heden is een medewerker van het Woningbedrijf in samenwerking met de vertrekkende huurder aanwezig bij de bezichtiging.


Over het Gemeentelijk Woningbedrijf

Het gemeentelijk woningbedrijf Opmeer is de binnen de gemeente met ruim 800 woningen de grootste aanbieder van sociale huurwoningen. Deze woningen worden voor verhuur aangeboden via het regionale aanbodsysteem Woonmatch West-Friesland aangeboden.