OPMEER - Misschien is het u al opgevallen, want langs de nieuwe A.C. de Graafweg zijn vernieuwde hectometerbordjes geplaatst. Deze bordjes zien er anders uit en wijken af van de reguliere hectometerbordjes die u misschien gewend bent te zien. Alles klopt gelukkig, want deze bordjes hebben een speciale functie.


Beweegbare rol

In verband met de aandacht voor de natuur, in het bijzonder voor de aanwezigheid van roofvogels en hun nestlocaties langs de N241, zijn deze bordjes met ‘dakjes’ op de hectometerpaaltjes geplaatst. De praktijk heeft ons geleerd dat roofvogels het fijn vinden om op de hectometer te verblijven zodat ze de nabije leefomgeving in de gaten kunnen houden dan wel daar uitrusten. Als ze daar dan vanaf vliegen is de kans erg groot dat ze een aanrijding krijgen met het langsrijdende verkeer. De beesten kunnen erdoor overlijden én verkeersongelukken veroorzaken.

Ter voorkoming hiervan zijn de blauwe ‘dakjes’ geplaatst, welke niet zozeer een dakje zijn maar een beweegbare rol die gaat rollen als er een vogel op gaat zitten. Hierdoor gaan ze er niet meer op uitrusten, maar zoeken ze – zoals het hoort – een boom op.