HOOGWOUD - Het college van burgemeester en wethouders heeft op de gronden die gelegen zijn tussen de woonwijk Hoogwoud-Oost en het bedrijventerrein De Veken de Wet Voorkeursrecht gemeenten (Wvg) laten vestigen. De termijn voor het indienen van een zienswijze is verlengd tot uiterlijk maandag 5 september 2022 12:00 uur.


Wat is een zienswijze?

Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. In een zienswijze staat met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom.

Zienswijze voor Hoogwoud-Oost indienen

Zienswijzen over de Wvg kunt u tot uiterlijk maandag 5 september 2022 12:00 uur schriftelijk sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Opmeer, Postbus 199, 1715 ZK Spanbroek. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de gemeente, via gemeente@opmeer.nl of telefonisch via 0226-36 3333.