OPMEER - De raadsfractie van het CDA heeft op 13 mei aangegeven geen vertrouwen meer te hebben in de coalitie. Wat betekent dit nu voor de gemeenteraad en het college van B&W? We zetten de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij.


Is er nog een college?

Ja, er is nog gewoon een college. Het huidige college is en blijft actief totdat het vervangen wordt door een ‘nieuw’ college. Wethouders kunnen wel zelf ontslag nemen of ontslagen worden door de gemeenteraad. Ontslag door de raad gebeurt via een zogenaamde motie van wantrouwen eventueel gevolgd door een ontslagbesluit. Een motie van wantrouwen kan worden ingediend in een raadsvergadering. Stemt een meerderheid van de raad voor de motie dan stuurt de raad de wethouder daarmee ‘naar huis’.

Kan de gemeenteraad besluiten nemen?

Ja, de gemeenteraad en de raadsleden blijven in functie.

Komen er nu verkiezingen?

Nee, tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen zijn in Nederland alleen mogelijk bij een herindeling. Er kan binnen de huidige zetelverdeling een nieuwe coalitie gezocht worden. Ook is het mogelijk dat er geen nieuwe coalitie ontstaat. Zonder nieuwe coalitie is sprake van een minderheidscollege. Dat kan het moeilijker maken om voorstellen van het college door de gemeenteraad te loodsen.

Hoe wordt een nieuwe coalitie gevormd?

Na de verkiezingen is het gebruikelijk dat de grootste partij het initiatief neemt in de onderhandelingen en formatie. Toch kan het ook zo zijn dat de grootste partij in de oppositie terecht komt en andere partijen met elkaar een coalitie gaan vormen. Daar zijn geen voorschriften voor. Elke partij kan met iedere andere partij of partijen een coalitie gaan vormen.

Kan een nieuwe coalitie een reeds genomen besluit wijzigen?

Besluiten worden genomen door de meerderheid van de gemeenteraad. Als de meerderheid van de gemeenteraad van mening is dat een eerder genomen besluit moet worden teruggedraaid dan is dat mogelijk. Het kan wel zo zijn dat er verstrekkende (rechts-)gevolgen aan vast zitten. Zo kunnen betrokkenen een gerechtelijke procedure starten als zij worden benadeeld.