OPMEER - In de gemeente Opmeer staan veel nestkastjes voor mezen en spechten. Ieder voorjaar gaan vrijwilligers op pad om deze kasten te controleren. Omdat een vrijwilliger ons gaat verlaten, zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ons willen helpen bij het controleren van deze nestkasten.


Drie controles per jaar

Bij de eerste controle noteer je of er sprake is van nestbouw, aanwezige eieren en jongen. Na het uitvliegen van de jongen volgt de tweede controle. De nestkast wordt leeggehaald, en wordt genoteerd of er nog resterende eieren of dode jongen in het nest aanwezig zijn. In een laatste ronde wordt er in de leeggemaakte kasten gekeken of er sprake is van een tweede broedpoging, wat meestal niet het geval is.

Mezen & eikenprocessierups

De koolmees is de meest geziene vogel in onze gemeente. En dat is goed nieuws, want de koolmees is dol op de eikenprocessierups. Door steeds meer nestkastjes op te hangen in de gemeente, proberen we de overlast van deze rups op een natuurlijke manier terug te dringen.

Meer weten?


Wie dit werk belangrijk en leuk vindt en wat tijd vrij wil maken om een rondje te controleren, laat het dan weten aan Harry van Langen, coördinator afdeling Groen, telefoon 0226 – 363 333 of stuur een mail naar hacvanlangen@opmeer.nl.