OPMEER - Gemeenten zijn sinds 2015 (financieel) verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de Jeugdhulp. Deze gemeente betaalt ook de jeugdhulp.

Per 1 januari 2022 wijzigt het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet). Er komen dan andere spelregels om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp.

Wat verandert er voor jeugdigen die jeugdhulp hebben van gemeente Opmeer?
Voor de meeste jeugdigen in onze gemeente verandert er niets. Daarvoor blijven wij als gemeente Opmeer verantwoordelijk. Voor een aantal jeugdigen wordt per 1 januari 2022 een andere gemeente verantwoordelijk. De inhoudelijke zorg die een jeugdige ontvangt, verandert echter niet! Ook blijft de jeugdige bij dezelfde zorgprofessional.

Als een andere gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp, zullen wij dat voor het einde van het jaar persoonlijk aan de ouders/wettelijk verzorgers en/of jeugdige laten weten. U ontvangt dan een brief met naam van de contactpersoon bij de nieuwe gemeente. Daarnaast dragen wij zorg voor een zorgvuldige overdracht.

Hieronder vindt u meer informatie over het woonplaatsbeginsel en de wetswijziging.