OPMEER - Wethouder Vincent Buis van de gemeente Opmeer heeft samen met omgevingsmanager Daniël Eggermont van de provincie Noord-Holland een boom geplant langs de A.C. de Graafweg. Dit gebeurde op 15 maart: de Nationale Boomfeestdag en tevens het einde van het boomplantseizoen.


De boom maakt deel uit van de eerste serie bomen die de afgelopen weken is geplant in Opmeer. Eggermont: “De bomen komen ter vervanging van de 568 bomen die eerder werden gekapt vanwege de werkzaamheden aan de A.C. de Graafweg. In totaal plant de provincie meer dan 600 nieuwe bomen binnen de Opmeerse gemeentegrenzen. Daarmee krijgt de weg langzamerhand weer zijn groene karakter terug.”

Weer meer groen in Opmeer

Wethouder Buis: "Met het planten van bomen zijn we weer een stap verder met de herinrichting van de A.C. de Graafweg. De provincie plant meer bomen dan dat er gekapt zijn. Hier hebben we ons als gemeente hard voor ingezet en ik ben blij dat dit resultaat nu zichtbaar wordt. Bomen zijn belangrijk voor de leefomgeving en het klimaat en filteren fijnstof uit de lucht. Er wordt gewerkt aan het vergroten van de veiligheid van de weg en nu zien we ook nog meer groen terug in Opmeer.”

Kappen bomen noodzakelijk

Het kappen van de bomen langs de A.C. de Graafweg vond plaats in het najaar van 2021. Noodzakelijk omdat de gehele weg - inclusief fietspad en fietsstrook - wordt vernieuwd en verbreed. Ook de kabels en leidingen daaronder worden vervangen en verlegd. Zoals de drinkwatertransportleiding van PWN en de 20kV-kabels van Liander voor de stroomnetuitbreiding.

De bomen bleken niet geschikt voor herplanting. 90% van de gekapte bomen vertoonde houtrot in de kern.

Herinrichting A.C. de Graafweg

De A.C. de Graafweg is een 12 kilometer lange weg met veel verkeer en een flink aantal in- en uitritten. De weg staat bekend als gevaarlijk, omdat hij smal is en niet meer voldoet aan de huidige veiligheidseisen. Met de herinrichting van de weg wil de provincie de verkeersveiligheid verbeteren en de doorstroming garanderen. Tegelijkertijd met de werkzaamheden aan de weg wordt de drinkwatertransportleiding van PWN naast de weg verlegd.